Froukje Hallo Yvette, leuk dat je deelneemt. We werken alweer een hele poos samen. Wat was de aanleiding voor deze samenwerking en gaat het goed?
Yvette De oprichting van MKB Rotterdam Rijnmond in 2010 was de aanleiding en dus zijn we al 10 jaar partner van Rijnmond en andersom. ‘Time flies’, wat dat betreft. En over de samenwerking kan ik kort zijn; geweldig! Het is echt een samenwerking, waarbij partijen samen optrekken en bekijken hoe ze elkaar verder kunnen helpen en versterken.


Froukje - Wat is jullie missie en hoe draagt Rijnmond daar aan bij?
Yvette - MKB Rotterdam Rijnmond zet zich actief in voor een kansrijk ondernemersklimaat in de regio. We helpen, informeren, inspireren en adviseren de ondernemers in onze regio. We organiseren tal van bijeenkomsten die ook nu in deze Corona-periode doorgaan, zij het digitaal.
En voor ons is het bereik van Rijnmond belangrijk. Rijnmond communiceert de boodschappen van MKB Rotterdam Rijnmond naar haar achterban en helpt zo ondernemers te informeren over onder andere evenementen en bijeenkomsten.
Froukje - Kun je iets bijzonders noemen m.b.t. onze samenwerking?
Yvette - Een van de eerste evenementen die MKB Rotterdam Rijnmond in haar 10-jarige bestaan organiseerde was de MKB Winkelstraatprijs die werd uitgereikt aan de West-Kruiskade. Reporter Jack Kerklaan deed daar de hele middag verslag van op zijn bekende hilarische manier. Dat was een mooie kick-off van MKB en direct van de samenwerking met Rijnmond. Daar kijken we nog steeds plezierig op terug. En verder zijn de opnames van de MKB radiocommercials in de studio’s van Rijnmond veelal een persoonlijk hoogtepunt waarbij veel gelachen wordt.
Froukje - En nu Corona. Wat zien jullie gebeuren?
Yvette - MKB Rotterdam Rijnmond heeft natuurlijk een bijzondere positie in deze. Wij komen op voor de belangen van ondernemers en die hebben het momenteel echt heel zwaar. Er is dus veel werk aan de winkel, maar ook mogelijkheden om echt het verschil te maken. Achter de schermen werken wij daarom hard en onderhandelen met de lokale gemeenten over maatregelen, regels en compensaties.
Wij zien veel gebeuren, veel schrijnende ondernemersverhalen, maar gelukkig zien wij in deze tijd ook de ware ondernemersgeest opstaan en viert creativiteit hoogtij. Daarnaast proberen wij onze leden zoveel mogelijk van informatie te voorzien en ook de netwerkfunctie zoveel mogelijk op creatieve wijze te onderhouden.