PROFIEL RIJNMOND

Rijnmond is dé regionale omroep voor het gebied Zuid-Holland-Zuid. De organisatie (voorheen met de naam RTV Rijnmond) bestaat uit Radio Rijnmond, opgericht in 1983, en TV Rijnmond dat in het jaar 1997 aan de organisatie is toegevoegd.
Rijnmond is divers
Naast radio en TV verspreidt de organisatie ook (regio)informatie via internet (Rijnmond.nl) en social media. Rijnmond is een publieke omroep. Dit betekent dat zij wordt gefinancierd met publieke middelen. Daarnaast mag een deel van de zendtijd en nieuwe media worden gebruikt voor reclame.
Naast onze belangrijke website rijnmond.nl heeft Rijnmond ook een aparte business-2-business website, rijnmondinzaken.nl. Deze website biedt bedrijven en organisaties uitgebreide mogelijkheden om zichzelf, via onder andere story-telling, business-branding, podcasting en/of bedrijfsreportages, optimaal te presenteren in de regio en daarbuiten.
Rijnmond heeft 83 medewerkers in dienst en maakt daarnaast gebruik van een groot netwerk van redactionele en facilitaire freelancers. De cultuur binnen de organisatie is open en informeel.

VISIE EN MISSIE


Visie
Rijnmond tracht meerdere veelkleurige op impact gerichte communicatieplatforms te bieden waar bedrijven, organisaties, professionals en amateurs/ burgers elkaar kunnen ontmoeten.
Missie
Het overdragen van nieuws en informatie over in het bijzonder de regio Rijnmond aan een zo breed mogelijk publiek met gebruikmaking van radio, televisie en andere elektronische middelen vanuit het perspectief van de publieke dienstverlener, zonder winstoogmerk, met als beoogd effect de betrokkenheid van burgers bij de Rijnmondse samenleving te bevorderen.
Rijnmond heeft de ambitie om het leidende informatiemedium van Zuid-Holland-Zuid te zijn en te blijven. Basis daarvan is de publieke opdracht, passend binnen het kader van de Mediawet. Rijnmond staat voor: actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, hoor en wederhoor, toegankelijk, onderhoudend en gevarieerd. En bovenal: van belang en interessant voor elk deel van de uitzendregio, het podium voor maatschappelijke discussie in dit verzorgingsgebied.

WILT U DIRECT EEN AFSPRAAK PLANNEN MET EEN VAN ONZE ADVISEURS?
010 707 5813, RECLAME@RIJNMOND.NL OF STUUR EEN BERICHT

KOM IN CONTACT