RIJNMOND CHARITATIEF

Rijnmond draagt goede doelen in Nederland een warm hart toe. Enerzijds vanuit het maatschappelijk belang die zij nastreven en anderzijds ter promotie van het desbetreffende doel dat zij ondersteunen. Om dat belang breed bekend te maken biedt Rijnmond charitatieve instellingen verschillende promotiemogelijkheden waarmee wij als publieke organisatie een steentje willen bijdragen aan het succes.

Met betrekking tot een promotionele samenwerking zijn de uitgangspunten:
1. Berekening van een vast bedrag (per in te zetten medium) - afhankelijk van omvang
2. De partner - het goede doel levert geheel gereed materiaal aan
3. Plaatsing van het materiaal (qua duur, omvang en timing) in overleg met RTV Rijnmond
4. Uw media-inzet is gratis echter betaalde campagnes hebben voorrang
Onderstaand schema geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden. Combinaties zijn mogelijk.
Vaste kosten, ex btw * Medium Exposure omvang
€ 750,- Radio of TV commercial 4000 seconden
€ 500,- Radio of TV commercial 3000 seconden
€ 500,- Display op rijnmond.nl 400.000 views
€ 250,- Display op rijnmond.nl 200.000 views

* deze kosten worden in rekening gebracht om de campagne in te boeken, te monitoren en om na de campagne een rapportage te verzorgen.

WILT U DIRECT EEN AFSPRAAK PLANNEN MET EEN VAN ONZE ADVISEURS?
010 707 5813, RECLAME@RIJNMOND.NL OF STUUR EEN BERICHT

KOM IN CONTACT