RIJNMOND WEBVERTORIAL

Rijnmond introduceert een nieuwe optie om te adverteren. Wij bieden naast de gebruikelijke vormen ook de mogelijkheid om te adverteren in de vorm van branded content. Deze webvertorial, die geplaatst wordt tussen de redactionele tijdlijn, biedt jouw product of dienst de gelegenheid om extra op te vallen en een verhaal te vertellen.

Specificaties visual

 • Jpg, png of gif-bestand (1920 X 1080) zonder tekst en logo’s
 • Maximaal 200 KB in een zo hoog mogelijk resolutie
 • Bij voorkeur een natuurlijk beeld (met peronsen)
 • Gerelateerd aan onderwerp en ondersteunend aan content/headline

Tekst

 • Headline: maximaal 34 tekens
 • Description: maximaal 73 tekens
 • Merknaam: maximaal 20 tekens
 • URL voor de verwijzing/landingspagina adverteerder

Voorwaarden

 • De webvertorial heeft de vermelding, gesponsord door: naam adverteerder
 • De inhoud van het artikel moet een redactioneel karakter hebben
 • Rijnmond behoudt zich het recht voor om af te zien van plaatsing als een artikel niet aansluit bij de normen en waarden van Rijnmond
 • Aantal impressies is afhankelijk van bezoekersaantal
 • Landingspagina van de adverteerder is van belang voor conversie

 

Contact us


MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK MET EEN VAN ONZE ACCOUNTMANAGERS